Hammer SP Kunstgresskjær 1

Hammer SP-295 & SP-355

The best!

This is by far the most effective tool you will find to remove snow from synthetic turf, whether its dry og wet snow. Since we started development in 2008, we have guided and det the standard for how to remove snow from synthetic turf. The snowplow come in two different withs, this in order for you to find the optimal snowplow for your climate and size of tractor.

There are two things that separates the Hammer SP snowplow from the competitors. The first is how easy it “rolls” the snow and the other is the hydraulic angling  system, that leaves you with no “mess” on the side you’ve already cleared. This results in less plowing, this again reduces wear of the field and significantly reduces the amount of “run-out” granules.

Do you appreciate the time spent on plowing, just ask for a quote.

Dette er uten tvil det mest effektive verktøyet du finner for å fjerne snø fra kunstgressbaner. Om det er tørr eller våt snø, spiller ingen rolle. Siden vi startet utviklingen i 2008 har ledet an og satt standarden for hvordan snøbrøyting skal foregå. Som de eneste så har vi to forskjellige bredder på skjærene, 295 cm og 355 cm. Dette for at du skal kunne finne det optimale produktet både for ditt klima og ikke minst for din traktor størrelse.

Det er to ting som skiller Hammer SP fra konkurrentene, det ene er hvor lett det “ruller” snøen og det andre er den hydrauliske svingen som gjør at du ikke får noe “spille” eller “søl” på den siden du allerede har brøytet. Dette resulterer i halvparten så mye kjøring som det du vil ha med andre skjær. Dette igjen reduserer slitasje på banen og reduserer mengden utkjørt granulat betraktelig.

Verdsetter du også tiden som brukes til brøyting, så ja, da er det bare å be om tilbud!