Hammer HB

Hammer HB

The best machine for synthetic turf maintenance?

 

The Hammer HB is designed to perform in regular maintenance of synthetic turf. But why is regular maintenance and why do we do that? This is a question also many of the turf suppliers should have asked themselves, when they require that we carry out maintenance to keep the warranties valid.

Central to the development of this machine were a few hundred visits to different fields around in Norway. Here we found some fields that stood out positively and others that expressed themselves negatively. When we went into the depth of how these fields were maintained, we saw that the combination of harrow and how they were brushed was absolutly crucial for how long the fields performed fine and the fibers stayed up.

Hammer HB therefore runs on its own wheels. The spring-tine rake can easily be adjusted up and down to the desired working depth. Behind it, comes two different brushes that distributes the granules evenly back to the field. The rear brush also has a great ability to take up a lot of contamination and leave the field with a even and clean finish.

Hammer HB is available in three different withs, 180 – 140 and 300 cm. It can also be supplied with a drawbar for towing behind ATV.

Hammer HB serien er utviklet for å kunne utføre regelmessig vedlikehold av kunstgressbaner. Så hva er regelmessig vedlikehold og hvorfor gjør vi det? Dette er et spørsmål også mange av kunstgressleverandørene burde stilt seg, der de krever at dere skal gjøre vedlikehold og føre logg for at garantier skal gjelde.

Sentralt i utviklingen av denne maskinen var noen hundre banebesøk rundt om i Norges land. Her fant vi noen baner som skilte seg ut positivt og noen som skilte seg ut negativt. Når vi gikk i dybden på hvordan disse banene ble vedlikeholdt så vi fort at kombinasjonen av harving og hvordan de ble børstet var helt avgjørende for hvor lenge banene holdt seg fine med fiber som fortsatt står rett opp.

Hammer HB går derfor på egne hjul. Harven foran kan lett justeres opp og ned for ønsket dybde. Bak den kommer to forskjellige børster som sørger for å fordele granulaten jevnt tilbake i banen. Den bakre børsten har også en fantastisk evne til å ta med seg mye forurensing som på sikt vil forringe spillekvaliteten på banne.

Hammer HB leveres i tre forskjellige bredder, 180 cm, 240 cm og 300 cm. Den kan også leveres for montering bak ATV.